Prečo súčasné "Ekologické poľnohospodárstvo" nestačí?

Ekologické poľnohospodárstvo je poľnohospodárstvo, ktoré vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné. Zvyšovanie biodiverzity je len odporúčané a nie je podmienkou. Zlepšovanie kvality pôdy a vzťah k vodnej erózii v tomto koncepte nie je špeciálne akcentované. Preto existujú aj príklady „priemyselného“ ekologického poľnohospodárstva, zamerané ekonomicky, ktoré si ekologizačné ciele nevšímajú

Menu