Čo je konvenčné poľnohospodárstvo?

Konvenčné poľnohospodárstvo  je intenzívna poľnohospodárska veľkovýroba, ktorej cieľom je zvýšiť poľnohospodárske výnosy a zlacniť poľnohospodársku produkciu. Vo veľkej miere sa využíva intenzívne spracovanie pôdy, aplikácia priemyselných hnojív a chemické ošetrenie proti chorobám a škodcom. Značným negatívom je ochudobňovanie pôdy o organickú zložku. Drvivá väčšina poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je obhospodarovaná práve týmto spôsobom.

Menu