Ako hospodári väčšina farmárov v súčasnosti?

Dnes zažívame dobu priemyselného poľnohospodárstva. Obrábame pôdu omnoho intenzívnejšie, používame vysokovýkonné stroje a oceľové náradie. Pôda sa obrába a „kultivuje“ do väčšej hĺbky a aj rýchlosť zmien, ktoré vedú k dezertifikácii krajiny a akcelerujú klimatickú zmenu sa niekoľkonásobne zvýšila. Dopad používaných agrochemikálií na ekosystémy je vedecky dokázaný.

Menu