Čo je regeneratívne poľnohospodárstvo?

Termín regeneratívne poľnohospodárstvo začal používať Robert Rodale začiatkom 80-tych rokov. Do záujmu širšej verejnosti sa však dostal až po roku 2010. Je opakom poľnohospodárstva, pri ktorom dochádza k degradácii pôdy a celého životného prostredia. Hoci sa konkrétne agronomické postupy líšia podľa klimatických oblastí, podstatný je obsah a témy, ktorým sa regeneratívne poľnohospodárstvo venuje.

Regeneratívne poľnohospodárstvo je win – win systém, ktorý je prospešný pre všetkých. V prvom rade pre pôdu a život v pôde, tiež pre lokálne obyvateľstvo obce či regiónu cez vyššiu ochranu pred eróziou a povodňami. Na stôl prináša zdravé, nutrične bohaté potraviny bez reziduí pesticídov. Poľnohospodárovi dáva lepší zmysel jeho práce a ekonomike lepšie čísla.

Je to obnova systémov produkcie a poľnohospodárstva. Jej cieľom je regenerácia pôdy, zvýšenie biodiverzity, zlepšenie obehu minerálov, uhlíka a vody a zároveň zlepšenie ziskovosti v celom dodávateľskom reťazci.
Gabe Brown
Menu