Platforma Pre pôdu

Hlavným cieľom Platformy „Pre pôdu“ (www.prepodu.sk) je podporiť rozvoj regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva na Slovensku a tak napomôcť implementácii týchto technológií a ich princípov do praxe. Platforma ponúka priestor na združovanie, zdieľanie odborných informácií a skúseností výskumníkov, odborníkov a poľnohospodárov, ktorí s týmito princípmi už pracujú, alebo sa snažia o ich zavedenie do svojich pracovných postupov.

Menu