Partneri

Nadácia Ekopolis, ktorá spravuje Platformu „Pre pôdu“ (www.prepodu.sk), spolupracuje na niekoľkých projektoch týkajúcich sa regeneratívneho poľnohospodárstva a  agrolesníctva s  odborníkmi z viacerých inštitúcií a  podnikateľských subjektov v  agrosektore. Patria medzi ne:

Spoločnosť Nestlé podporuje zmenu hospodárenia v poľnohospodárstve, pretože jej záväzkom je do roku 2050 dosiahnuť nulové čisté emisie. S týmto cieľom spojila svoje sily s Nadáciou Ekopolis a prostredníctvom programu „Pre pôdu“ podporuje rozšírenie regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

Nadácia Ekopolis a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu organizujú odborné podujatie zamerané na regeneratívne poľnohospodárstvo – Poľný deň v Kolíňanoch. Na pozemkoch Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v roku 2023 tiež realizovali výsadbu alejí z programu „Na budúcnosť“.

Odborníci na agrolesníctvo z Nadácie Ekopolis a Národné lesnícke centrum sa podieľali na príprave odborných štúdií agrolesníckych výsadieb a spoločne pracujú na ďalších projektoch.

S výskumníkmi z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra sa snažíme spopularizovať agrolesnícke systémy a regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku. S týmto zámerom sme spoločne vypracovali projekt EIP (Európske inovačné partnerstvá), v ktorom by sme chceli naštartovať výskum v danej oblasti.

Menu