Videá

Regenerative Agriculture Healing The World

Ray Archuleta, world renowned soil scientist and rancher from Missouri talks about using Regenerative Agriculture as a means of healing the world.

Soil is a living organism

Pôda je živý organizmus. Vysvetľujúci film o tom, prečo je dôležité mať zdravú pôdu a ako to dosiahnuť.

Proč na půdě záleží?

Seznamte se s půdními celebritami: žížalami, houbami, bakteriemi a dalšími živočichy, kteří pro nás vytváří živou a zdravou půdu. Jak to dělají a jak jim můžete pomoct i vy se dovíte v tomto krátkém videu. 

Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

Přednáška Ing. Jaroslava Záhory o dialogu, který probíhá mezi kořeny rostlin a půdou a o nezbytnosti tento dialog podporovat šetrným hospodařením.

Voda pro půdu a půda pro vodu

Ve druhé části přednášky (Sucho – výzva ke změně hospodaření) se Jaroslav Záhora věnuje souvislostem mezi schopností půdy zadržovat vodu a životem v půdě.

Sucho - výzva ke změně hospodaření

Přednáška Jaroslava Záhory navazuje na předchozí – Sucho začíná tam, kde končí život v půdě – a je zaměřena na nové přístupy k hospodaření s ornou půdou.

What is Regenerative Agriculture?

Regenerative agriculture is an effective way to restore biodiversity and stabilize the climate, but what exactly is it? This video explores three different regenerative practices that have great potential both in food production and in healing the land.

Krajina v našich rukách

Má nějakou souvislost boj proti suchu a kvalita zemědělské půdy? Chováme se dobře k našemu národnímu bohatství, kterým půda je? Co je potřeba udělat, aby kvalita půdy neklesala, abychom o půdu nepřicházeli? Je to jen věcí zemědělců a vlastníků půdy? Na to všechno odpovídá čtvrtý a zatím poslední díl pořadu Krajina v našich rukou.

How to green the world's deserts and reverse climate change

„Desertification is a fancy word for land that is turning to desert,“ begins Allan Savory in this quietly powerful talk. And terrifyingly, it’s happening to about two-thirds of the world’s grasslands, accelerating climate change and causing traditional grazing societies to descend into social chaos.

What is Regenerative Agriculture?

Regenerative agriculture is an effective way to restore biodiversity and stabilize the climate, but what exactly is it? This video explores three different regenerative practices that have great potential both in food production and in healing the land.

Krajina v našich rukách

Má nějakou souvislost boj proti suchu a kvalita zemědělské půdy? Chováme se dobře k našemu národnímu bohatství, kterým půda je? Co je potřeba udělat, aby kvalita půdy neklesala, abychom o půdu nepřicházeli? Je to jen věcí zemědělců a vlastníků půdy? Na to všechno odpovídá čtvrtý a zatím poslední díl pořadu Krajina v našich rukou.

How to green the world's deserts and reverse climate change

„Desertification is a fancy word for land that is turning to desert,“ begins Allan Savory in this quietly powerful talk. And terrifyingly, it’s happening to about two-thirds of the world’s grasslands, accelerating climate change and causing traditional grazing societies to descend into social chaos.

Prednáška Ladislav Miko

Ladislav Miko vo svojej prednáške pútavým spôsobom vysvetlil zákonitosti pôdneho života a potreby existencie drobných, pre naše oči neviditeľných organizmov, od ktorých závisí kvalita pôdy a produkcia potravín.

Prednáška Ľubomír Marhavý

Ľubomír Marhavý sa vo svojej prednáške venoval Regeneratívnemu poľnohospodárstvu a jeho princípom, ktoré sú kľúčovým nástrojom pre elimináciu negatívnych dopadov, nielen čo sa týka mikroklímy v krajine, ale aj trvalo udržateľnej produkcie zdravšej a nutrične bohatšej stravy.

Prednáška Rostislav Mátl

Rostislav Mátl priblížil svoje skúsenosti poľnohospodára, ktorý vo svojom podniku na 1 400 ha úspešne využíva od roku 2019 princípy regeneratívneho poľnohospodárstva.

Menu