Ako sa stať členom Platformy?

Členom Platformy sa je možné stať jednoduchou registráciou po zaslaní e-mailu s kontaktnými údajmi fyzickej alebo právnickej osoby (meno kontaktnej osoby, názov subjektu, právna forma, telefonický kontakt, e-mail) na adresu: galik@ekopolis.sk.  

Menu