Články

Ako nám s klimatickou zmenou môže pomôcť pôda

V rámci agrosektora sa najviac emisií skleníkových plynov tvorí pri práci na pôde. „Postupy využívané na Slovensku nie sú z pohľadu udržateľnosti optimálne,“ hovorí výskumníčka. Pre zvýšenie množstva uhlíka v pôde by slovenskí farmári mali používať viac maštaľného hnoja, zmeniť osevné postupy a polia orať citlivejšie. Tento článok je súčasťou Špeciálu: Zmena musí vyrásť z pôdy

Chýbajúca živočíšna výroba zhoršuje stav pôdy

Stav pôdnej biodiverzity v českej krajine je vinou intenzívnej poľnohospodárskej produkcie veľmi zlý. Pôda stratila kvôli veľkému obmedzeniu vstupu organickej hmoty schopnosť zadržiavať vodu a živiny. Na konferencii Fórum pre budúcnosť poľnohospodárstva a lesníctva v Prahe to povedal bývalý český minister životného prostredia, biológ a terajší poradca na ministerstve životného prostredia Ladislav Miko.

Environmentálne výhody pri zachovaní produktivity

Najnovší výskum v USA a Spojenom kráľovstve naznačuje, že regeneračný systém pasenia hovädzieho mäsa, ktorý testujú v rámci britskej FAI farms, v spojení s McDonalds Veľká Británia a Írsko, ponúka značný potenciál na dosiahnutie priaznivých účinkov na životné prostredie pri zachovaní produktivity.

Rozhovor – Pôda: živý poklad pod našimi nohami

Pôda je oveľa viac než neživý piesok a naplaveniny. Je plná života, od mikroskopických organizmov po väčšie cicavce, ktoré sa navzájom ovplyvňujú v rovnako bohatom počte mikrobiotopov. Ich interakcie nám poskytujú jedlo a vlákninu, čistú vodu, čisté ovzdušie a priemyselné procesy bez syntetických chemikálií a dokonca nám môžu poskytnúť liek na mnohé choroby.

Strácame pôdu pod nohami

Aj v susednom Česku sa boria s obdobnými problémami. Z českých polí zmizne kvôli erózii 21 miliónov tonn ornice ročne. To je, ako by sme si nechali každý rok odviezť z polí 1 a pol milióna tatroviek naložených tou najúrodnejšou vrstvou pôdy, ktorej obnova bude trvať stovky rokov. Také množstvo ornice predstavuje finančnú stratu 4,2 miliardy českých korún. Na vine je zlé hospodárenie s pôdou. Spoločne to môžeme zmeniť.

Menu