Kto je za programom Pre pôdu?

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku. Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Kontextom celého programu je cieľ dekarbonizácie Európy a Slovenska do roku 2050.

Spoločnosť Nestlé podporuje zmenu hospodárenia v poľnohospodárstve, pretože jej záväzkom je do roku 2050 dosiahnuť nulové čisté emisie. Najväčšia časť jej emisnej stopy vzniká práve pri pestovaní plodín potrebných na výrobu ich produktov. Poľnohospodári hospodáriaci regeneratívnym spôsobom znižujú uhlíkovú stopu, zlepšujú kvalitu a zdravie obhospodarovanej pôdy, schopnosť zadržiavať vodu a tiež podporujú biodiverzitu. To všetko je cesta, ako v spolupráci s dodávateľmi naplniť záväzky spoločnosti Nestlé.

Nadácia Ekopolis má 30-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a enviromentálnu udržteľnosť. Bez zbytočnej byrokracie,  pružne  podporujeme  projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.  Prináša inovatívne programy, myšlienky a otvára aktuálne témy. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporilai 3 611 projektov v celkovej sume viac ako 22,5 mil. eur.

Menu