Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Nadácia Ekopolis bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).  Hlavným cieľom projektu…

Platforma Pre pôdu

Nadácia Ekopolis od roku 2021 podporuje snahy o zviditeľnenie regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva. Zároveň sa usiluje o jeho zavedenie do poľnohospodárskej praxe na Slovensku. Tieto aktivity sú súčasťou programu Pre pôdu. V tejto činnosti…
Menu