Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Nadácia Ekopolis bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). 

Hlavným cieľom projektu je podporiť širšie uplatnenie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva na Slovensku. Všetky aktivity plánované v projekte sú zamerané na podporu zavádzania inovatívnych poľnohospodárskych metód, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a zmierňujú negatívne účinky zmeny klímy. 

„Prvým krokom bude zosumarizovať dostupné zahraničné a domáce odborné a vedecké informácie vhodné pre slovenské podmienky z nových odborov agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva. Tieto informácie sa budú zhromažďovať, spracovávať a ďalej šíriť prostredníctvom špecializovaného portálu www.prepodu.sk, online informačnými materiálmi a organizovaním exkurzií,“ uvádza Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis. 

Okrem vydania tlačenej a online publikácie s touto tematikou, ktorá doteraz na Slovensku absentuje, budú pre prenos informácií zorganizované exkurzie priamo v reálnych podmienkach praxe, v existujúcich agrolesníckych systémoch alebo regeneratívne obhospodarovaných poliach, či v živom laboratóriu, ktorého zriadenie je tiež jedným z cieľov tohto projektu. V rámci projektu bude publikovaných 10 informačných a vzdelávacích videí o význame agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva. 

„Vďaka projektu vznikne v Arboréte Mlyňany unikátne centrum, živé laboratórium, tzv. Living Lab. Living Lab bude jedným z prvých demonštračných centier svojho druhu na Slovensku, kde sa komplexne na jednom mieste budú uplatňovať princípy regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva. Vedeckí pracovníci Arboréta v spolupráci s odborníkmi Nadácie Ekopolis vybavia pokusné plochy výskumnými zariadeniami a pomocou rôznych analýz budú sledovať vplyv drevín a regeneratívneho systému hospodárenia na kvalitu prostredia a pestovaných plodín,“ dopĺňa Martin Gálik. 

Ďaľšie články

Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

19. júna 2024 sa uskutoční Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany.   Program:    9.15 – 9.30      Registrácia    9.30 – 9.45     Príhovor…
Menu