Adresa

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Ľudia

Martin Gálik
programový manažér

Eva Ščepková
komunikačná manažérka
tel.č.: 0908 565 464

Sledujte nás

O nadácii Ekopolis

Nadácia Ekopolis dlhodobo podporuje projekty a činnosť mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku. Realizuje grantové programy zamerané na aktívne občianstvo a environmentálnu udržateľnosť. Podporuje a spája ľudí i organizácie aktívne v témach udržateľného rozvoja, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri budovaní občianskej spoločnosti. Počas doterajšej existencie od r. 1991 podporila viac než tritisíc projektov mimovládnych organizácií, samospráv, občianskych iniciatív. Realizuje aj vlastné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolu so sesterskými nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association.

Viac informácií na www.ekopolis.sk.

Menu