Čo ponúka Platforma Pre pôdu?

V rámci Platformy na stránke www.prepodu.sk môžu nájsť záujemcovia o regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesnícke systémy poradenstvo vo forme diskusného fóra, v ktorom sú otvárané rôzne odborné témy. Na ne reagujú  odborníci a farmári svojimi názormi, postrehmi a doterajšími praktickými skúsenosťami. Prostredníctvom fóra majú všetci členovia Platformy možnosť klásť otázky a otvárať nové témy, na ktoré budú odpovedať odborníci a ostatní farmári pôsobiaci v tomto odvetví. 

Platforma tiež organizuje odborné podujatia, ako sú semináre, konferencie, dni poľa a exkurzie na miesta s dobrou praxou so zameraním na agrolesníctvo a regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré prinášajú nové poznatky a inšpirácie členom platformy. Sprostredkúvané sú tiež informácie o súvisiacej legislatíve, výzvach, projektoch, podporných schémach, ale aj dostupných službách, ako je napríklad zapožičiavanie techniky pre priamu sejbu (no-till) a pod. 

Odborné informácie Platforma zhromažďuje a publikuje na stránkach www.prepodu.sk a aj v podobe tlačených, či digitálnych publikácií.  

O aktuálnych novinkách v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva sú členovia platformy informovaní pravidelným newsletterom, na odber ktorého sa je možné registrovať a stať sa tak zároveň členom Platformy. 

Menu