V Kolíňanoch sa uskutočnil Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

V Kolíňanoch sa uskutočnil Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

Nadácia Ekopolis  v spolupráci s SPU Nitra a za podpory Nestlé Slovensko zorganizovala 19. júna 2024 vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, s.r.o. – Kolíňany Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia univerzity, odborná verejnosť i zástupcovia z radov poľnohospodárov.


V úvode sa účastníkom prihovoril prorektor SPU Nitra profesor Pavol Findura, ktorý spolu s Jakubom Mankoveckým z Ústavu záhradníctva SPU Nitra privítali účastníkov na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP SPU). Následne si prevzali od Daniela Ácsa z Bioeconomy cluster certifikát o tom, že VPP SPU je súčasťou Európskej siete demonštračných fariem.

 

 

Profesor Vladimír Šimanský z Ústavu agronomických vied Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU sa venoval vo svojej prednáške téme udržateľného poľnohospodárstva a priblížil základné poznatky o pôde. Pokračoval Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex s prednáškou o praktických aspektoch regeneratívneho poľnohospodárstva. Odborný seminár uzavrel Martin Gálik z Nadácie Ekopolis. Predstavil aktivity nadácie, pričom sa venoval hlavne trom programom zameraným na agrolesníctvo a regeneratívne poľnohospodárstvo. Zvlášť vyzdvihol program a rovnomennú platformu Pre pôdu (www.prepodu), do ktorej sa môžu zapojiť farmári a všetky organizácie zaujímajúce sa o oblasť regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva.

„Teším sa, že do Kolíňan si na toto odborné podujatie našli cestu farmári a odborníci z viacerých inštitúcií, ktorí sa zaujímajú o regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo. Okrem vedcov z SPU Nitra tu boli zastúpené organizácie ako Národné lesnícke centrum, Slovenská akadémia vied, ÚKSUP, ale prišli aj pracovníci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorí sa podieľajú na tvorbe legislatívy a podporných schémach. Pre mňa osobne bolo užitočné mať príležitosť s nimi konzultovať jednotlivé praktické aspekty a tak posúvať rozvoj agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva správnym smerom,“ uvádza Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

 

V druhej časti podujatia nasledovala exkurzia s odborným výkladom na 2 poliach VPP SPU Kolíňany, ktoré boli obhospodarované v NO-TILL režime s priamym výsevom sóje a pšenice. „Prínosný bol aj odborný komentár priamo v porastoch sóje a pšenice, ktoré boli vysiate NO  TILL technológiou. Hoci neboli zakladané v optimálnych podmienkach, vyzerali veľmi dobre s predpokladom porovnateľných úrod dosahovaných v konvenčnom pestovaní. Už teraz sa teším na obdobné odborné podujatie v Arboréte Mlyňany, plánované na jeseň tohto roku, kde Nadácia Ekopolis predstaví spolu so SAV pokusné plochy a svoju novú NO TILL sejačku. Tú si budú farmári neskôr môcť výhodne požičať a vyskúšať na svojich pozemkoch,“ dopĺňa Martin Gálik.

 

Prezentácie:

 

Foto: archív Nadácie Ekopolis, Lujza Záhoráková (Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, SPU)

Ďaľšie články

PD Krakovany

Pred vyše 10 rokmi sa Poľnohospodárske družstvo v Krakovanoch potácalo na hranici bankrotu. Dnes na vyše 650 hektároch hospodária bez zbytočnej chémie a nepoužívajú žiadne pluhy, aby tak zamedzili znehodnocovaniu…

Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Nadácia Ekopolis bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).  Hlavným cieľom projektu…
Menu