Living lab Radošina

Living lab Radošina

V katastri obce Radošina vzniklo v roku 2018 tzv. „Živé laboratórium“ (Living lab), ktorého zámerom je overiť inovatívne a ekologicky zamerané pestovateľské postupy. Cieľom je inšpirovať verejnosť a slovenských poľnohospodárov, ako je možné dopestovať úrodu a zároveň dbať na ekosystémové služby, ktoré by poľnohospodárstvo malo tiež plniť.

Ing. Martin Gálik, PhD. a Občianske združenie RAKár založili na menšej výmere prvé pokusné výsadby agrolesníckych systémov s využitím starých odrôd ovocných drevín, predovšetkým jabloní. Dreviny sú kombinované s pasením hydiny (silvopasture – silvopastevný systém) a pestovaním poľných plodín v medziradiach (silvoarable alley cropping). Agrolesníctvo je tu vnímané ako súčasť regeneratívneho poľnohospodárstva. Na týchto princípoch sa tu testuje využitie medziplodín a bezorebnej technológie (no-till) v poľnohsopodárskej výrobe, ktorá zároveň nepoužíva ani priemyselné minerálne hnojivá a chemické ošetrenie porastov. Pridanou hodnotou je tiež uchovávanie a propagácia starých odrôd ovocných drevín, ktoré sa javia ako ideálne dreviny pre oživenie slovenského vidieka práve v kombinácii s regeneratívnym poľnohospodárstvom a agrolesníckymi systémami.


 
 

 

 

Ďaľšie články

PD Krakovany

Pred vyše 10 rokmi sa Poľnohospodárske družstvo v Krakovanoch potácalo na hranici bankrotu. Dnes na vyše 650 hektároch hospodária bez zbytočnej chémie a nepoužívajú žiadne pluhy, aby tak zamedzili znehodnocovaniu…

Švábovská kapusta

Spoločnosť TatraKap, s.r.o. sa venuje pestovaniu kapusty pod Tatrami od roku 1992. Od roku 2006 začala vyrábať aj kvasenú kapustu, ktorú spracováva tradičnou metódou kvasenia bez chemického konzervovania z kapusty…
Menu