Living lab Radošina

Living lab Radošina

V katastri obce Radošina vzniklo v roku 2018 tzv. „Živé laboratórium“ (Living lab), ktorého zámerom je overiť inovatívne a ekologicky zamerané pestovateľské postupy. Cieľom je inšpirovať verejnosť a slovenských poľnohospodárov, ako je možné dopestovať úrodu a zároveň dbať na ekosystémové služby, ktoré by poľnohospodárstvo malo tiež plniť.

Ing. Martin Gálik, PhD. a Občianske združenie RAKár založili na menšej výmere prvé pokusné výsadby agrolesníckych systémov s využitím starých odrôd ovocných drevín, predovšetkým jabloní. Dreviny sú kombinované s pasením hydiny (silvopasture – silvopastevný systém) a pestovaním poľných plodín v medziradiach (silvoarable alley cropping). Agrolesníctvo je tu vnímané ako súčasť regeneratívneho poľnohospodárstva. Na týchto princípoch sa tu testuje využitie medziplodín a bezorebnej technológie (no-till) v poľnohsopodárskej výrobe, ktorá zároveň nepoužíva ani priemyselné minerálne hnojivá a chemické ošetrenie porastov. Pridanou hodnotou je tiež uchovávanie a propagácia starých odrôd ovocných drevín, ktoré sa javia ako ideálne dreviny pre oživenie slovenského vidieka práve v kombinácii s regeneratívnym poľnohospodárstvom a agrolesníckymi systémami.


 
 

 

 

Ďaľšie články

Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Nadácia Ekopolis bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).  Hlavným cieľom projektu…
Menu