Aké sú princípy regeneratívneho poľnohospodárstva?

Regeneratívne poľnohospodárstvo je win – win systém, ktorý je prospešný pre všetkých. V prvom rade pre pôdu a život v pôde, tiež pre lokálne obyvateľstvo obce či regiónu cez vyššiu ochranu pred eróziou a povodňami. Na stôl prináša zdravé, nutrične bohaté potraviny bez reziduí pesticídov. Poľnohospodárovi dáva lepší zmysel jeho práce a ekonomike lepšie čísla.

Menu