Nadácia Ekopolis sa zúčastnila agrolesníckeho workshopu AF4EU

Nadácia Ekopolis sa zúčastnila agrolesníckeho workshopu AF4EU

Čo je AF4EU? 

Agroforestry Business Model Innovation Network (Sieť pre inovácie obchodného modelu agrolesníctve – AF4EU) sa zameriava na podporu agrolesníctva v Európe založenú na vytvorení mnohočlennej záujmovej skupiny (siete) podporujúcej inovácie v agroslesníctve. Všetka práca a aktivity v rámci AF4EU projektu budú naviazané na výstupy a inovácie vyzdvihnuté a overené RAINs (Regional Agroforestry Innovation Networks – regionálnymi sieťami pre inovácie  v agrolesníctve), súčasťou predchádzajúceho AFINET projektu (Agroforestry Innovation Networks). Z tohto dôvodu AF4EU podporí, cez svojich vlastných 11 RAINs pokrývajúcich 10 európskych krajín, zdieľanie úspešných skúseností z praxe ako aj vyhotoví hĺbkové analýzy bariér, potrieb a medzier týkajúcich sa potreby technologických znalostí a schopností v oblasti poradenských služieb, za účelom položenia základov pre hlavné výstupy projektu. Vytvorené RAINs naplnia znalostnú platformu AF4EU, ktorá bude založená na štyroch pilieroch: 

  • Znalostný cloud, ako rezervoár poznania, vrátane predchádzajúcich a nových materiálov určených na šírenie.  
  • Agrolesnícky MOOC (Multilingual Massive Open Online Course – Mnohojazyčný rozsiahly/komplexný otvorený online kurz) s tréningovými modulmi pre farmárov a poradcov. 
  • Afi-Bus DSS – nástroj pre podporu podnikateľského rozhodovania o inováciách v agrolesníctve. 
  • Funkčná/živá Príručka obsahujúca materiály na rozširovanie, ale aj inovačná farma a príslušné riadenie hodnotového reťazca ako aj podnikateľské modely inovácií. 

Partnerom projektu za slovenskú stranu je Národné lesnícke centrum, ktorého cieľom je okrem iného vytvoriť regionálnu agrolesnícku sieť, ktorá sa bude pravidelne stretávať formou workshopov.  

Ďalší najbližší workshop sa uskutoční v  júni 2024 na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Kontaktná osoba: Ing. Michal Pástor, PhD pastor@nlcsk.org  

Všetky informácie o projekte budú priebežne pridávané na webe https://af4eu.eu/  

 

Ďaľšie články

Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

19. júna 2024 sa uskutoční Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany.   Program:    9.15 – 9.30      Registrácia    9.30 – 9.45     Príhovor…

Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Nadácia Ekopolis bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).  Hlavným cieľom projektu…
Menu