Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

19. júna 2024 sa uskutoční Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany.

 

Program:

  •    9.15 – 9.30      Registrácia
  •    9.30 – 9.45     Príhovor predstaviteľov VPPSPU – prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (prorektor SPU Nitra) / Ing. Jakub Mankovecký, PhD. (pedagóg, Ústav záhradníctva SPU Nitra)
  •   9.45 – 10.15    Prednáška na tému udržateľného poľnohospodárstva – prof. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. (Ústav agronomických vied Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU)
  • 10.15 – 10.45   Prednáška na tému regeneratívneho poľnohospodárstva – Ing. Ľubomír Marhavý (Biopratex, s.r.o.)
  • 10.45 – 11.05   Predstavenie aktivít Nadácie Ekopolis v oblasti Regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva – Ing. Martin Gálik, PhD. (Nadácia Ekopolis)
  • 11.05 – 11.45   DISKUSIA s občerstvením
  • 11.45 – 12.15   Presun na pole
  • 12.15 – 13.00    Prehliadka porastu založeného no-till technológiou s odborným komentárom: Ing. Ľubomír Marhavý (Biopratex, s.r.o.)

Registrácia je otvorená do 13. júna 2024 e-mailom na galik@ekopolis.sk.

Podujatie realizujeme s podporou spoločnosti Nestlé.

 

 

 

 

 

Ďaľšie články

Menu