Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – exkurzia a okrúhly stôl v Krakovanoch (21.9.2022)

Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – exkurzia a okrúhly stôl v Krakovanoch (21.9.2022)

Nový program Pre pôdu z dielne Nadácie Ekopolis podporuje diskusiu odborníkov o udržateľnom využívaní poľnohospodárskej krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti. V stredu 21. septembra sa uskutočnila exkurzia na farme Krakovany-Stráže pre odborníkov a odborníčky z praxe, ktorí spolu so zaujímavými hosťami debatovali aj za okrúhlym stolom.

V rámci Programu pre pôdu sme publikovali analýzu regeneratívneho poľnohospodárstva, z ktorej vyplynuli odporúčania, ako i zistenie, že tento koncept je na Slovensku málo rozšírený. Najviac skúseností z uplatňovania princípov tohto udržateľného spôsobu obhospodarovania pôdy majú práve v poľnohospodárskom družstve v Krakovanoch-Stráže, preto sme sa rozhodli spolupracovať aj v rámci podujatia Deň živej pôdy a priniesť vlastný program v podobe exkurzie a debaty s odborníkmi,“ hovorí programový manažér z Nadácie Ekopolis, Martin Gálik.

Prvou časťou programu bola exkurzia v teréne, ktorú viedol Ľubomír Marhavý z firmy Biopratex. Ten na pôdnej sonde ukázal účastníkom, aký vplyv na zdravie a úrodnosť pôdy má bezorebné hospodárenie (no-till hospodárenie). Práve bezorebný postup obrábania pôdy je jeden z pilierov regeneratívneho poľnohospodárstva.

Následnej diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Martin Kováč, predseda Poľnohospodárskeho  družstva Krakovany-Stráže, Robert Dohál, Jaroslav Jankovič zo Slovenskej agrolesníckej asociácie a Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť zo spoločnosti  Nestlé. Spolu s účastníkmi z verejného sektora, farmármi a poľnohospodármi, ako i zástupcami firiem i občianskych organizácií debatovali o potrebách jednotlivých sektorov  a výzvach, ktorým čelíme.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je veľmi potrebná a perspektívna oblasť poľnohospodárstva. Dnešná diskusia bola veľmi podnetná, pretože tu bolo veľa partnerov, subjektov a osobností z rôznych sektorov. Som veľmi rád, že práve na pôde poľnohospodárskeho družstva v Krakovanoch vidieť určitý príklad regeneratívneho poľnohospodárstva, hlavne čo sa týka bezorbových metód a postupov. Aj počas tejto diskusie sa ukázala ako kľúčová výmena skúseností – ako je potrebné zlepšiť poradenstvo, zavádzať inovácie a odstraňovať bariéry, ktoré bránia v prekonávaní predsudkov. Práve dnešné stretnutie poukázalo na tie veci, ktoré nás ešte len čakajú, sú perspektívne a veľmi dôležité,“ uviedol Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Sme si vedomí, že pre úspešný a udržateľný rozvoj našej spoločnosti je treba robiť zásadné  kroky vo vzťahu k zmene klímy už dnes. Takmer dve tretiny našich emisií pochádzajú z poľnohospodárstva. Z tohto  dôvodu  má regeneratívne poľnohospodárstvo strategický význam na našej ceste k nulovým čistým emisiám,“ doplnila Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé.

Ďaľšie články

Švábovská kapusta

Spoločnosť TatraKap, s.r.o. sa venuje pestovaniu kapusty pod Tatrami od roku 1992. Od roku 2006 začala vyrábať aj kvasenú kapustu, ktorú spracováva tradičnou metódou kvasenia bez chemického konzervovania z kapusty…

Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva

19. júna 2024 sa uskutoční Poľný deň udržateľného poľnohospodárstva vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s.r.o. Kolíňany.   Program:    9.15 – 9.30      Registrácia    9.30 – 9.45     Príhovor…
Menu