Workshop – regeneratívne poľnohospodárstvo (marec 2024)

Workshop – regeneratívne poľnohospodárstvo (marec 2024)

V polovici marca sme sa zúčastnili odborného podujatia s názvom Workshop – regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré sa konalo v reprezentatívnych priestoroch kaštieľa v Oponiciach – Chateau Appony. Podujatie konané v rámci projektu zastrešovaného Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT FOOD) poskytlo užitočné školenie s množstvom nových poznatkov a skúseností  pre farmárov a záujemcov o regeneratívne poľnohospodárstvo. 

EIT Food založil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Buduje inkluzívne a inovatívne spoločenstvo rôznych partnerov v potravinárskom priemysle s cieľom podnietiť inovácie a podnikanie v celej Európe. Jedným z jeho projektov je EIT FOOD „Revolúcia v regeneratívnom poľnohospodárstve“, do ktorého je na Slovensku zapojených 18 fariem. Od roku 2022 sa obdobných podujatí a workshopov k regeneratívnemu poľnohospodárstvu zúčastnilo viac ako 100 poľnohospodárov.

Aprílový workshop v Oponiciach sa konal dva dni. Prvý deň prebiehal priamo v kaštieli v Oponiciach, kde odzneli prezentácie praktických skúseností a nových technológií uplatniteľných v tomto systéme hospodárenia. Účastníkov workshopu privítal Jurij Petrovič zo spoločnosti JTZE Slovensko, ktorá projekt zastrešuje. V prvej prezentácii sa Ing. Tomáš Baran zameral na komplexný pohľad na regeneratívne poľnohospodárstvo, jeho princípy, výzvy a trendy. Ďalšími prednášajúcimi boli Ing. Tomáš Jusko z PD Paňovce a Ing. Ľuboš Bajtoš z PD „Čingov“ Smižany, ktorí sa s prítomnými poslucháčmi podelili o svoje skúsenosti s uplatňovaním princípov regeneratívneho poľnohospodárstva vo svojich podnikoch.

Ing. Rostislav Mátl z DVP Agro, a.s. sa vo svojom vystúpení venoval predovšetkým ekonomickým aspektom tohto typu hospodárenia na pôde. Skúsenosti z regeneratívnej pastvy dobytka prezentoval Pavol Borko, SHR z Michaloviec. 

Druhý blok prvého dňa patril vedeckej časti, kedy vystúpil RNDr. Roman Hobza, PhD. s príspevkom na tému súčasné možnosti monitoringu mikrobiómu v pôde prostredníctvom metagenomických techník. Ing. Peter Hozlár, PhD. z VŠS Vígľaš-Pstruša priblížil proces šľachtenia nových odrôd a ich výber pre potreby regeneratívneho poľnohospodárstva. Ing. Ivana Vidová zo spoločnosti Agricon, s.r.o. sa zamerala na monitoring pôd a precízne hnojenie.  Možnosť tvorby aplikačných máp a lokálnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín predstavil Mgr. Adam Drozd zo spoločnosti SkyMaps, s.r.o. 

Praktická časť workshopu s ukážkami regeneratívnych postupov prebiehala na poliach poľnohospodárskeho podniku spoločnosti Imrišek, s.r.o. 

Viac informácií a videozáznamy z niektorých prednášok môžete nájsť na nižšie uvedených internetových linkoch. 

 

Príhovory prednášajúcich:

O podujatí: https://www.youtube.com/watch?v=9luwyZbTc_c&t=192s

Ďaľšie články

Na Slovensku vzniká unikátny Living Lab

Nadácia Ekopolis bude v najbližších dvoch rokoch realizovať projekt Living Lab v spolupráci so SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany a s podporou DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).  Hlavným cieľom projektu…
Menu